Звуження провадження господарської діяльності з надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення за переліком, що визначається Кабінетом Міністрів України

Назва послуги: Звуження провадження господарської діяльності з надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення за переліком, що визначається Кабінетом Міністрів України

Адміністративний збір: Безкоштовно

Строк надання послуги: На протязі 5 робочих днів з дати надходження заяви про звуження провадження ліцензіатом виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню.

Результат надання: Ліцензія на провадження господарської діяльності з надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення за переліком, що визначається Кабінетом Міністрів України. Рішення органу ліцензування про розширення ліцензіатом виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню оформлюється наказом ДСНС та оприлюднюється на офіційному сайті ДСНС (http://www.dsns.gov.ua/).

Способи отримання результату: Дані про рішення органу ліцензування щодо розширення виду господарської діяльності ліцензіата вносяться до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців у строк та в порядку, встановлені для видачі ліцензії, та оприлюднюється на офіційному веб-сайті ДСНС (http://www.dsns.gov.ua/).

Підстави для відмови: Повідомлення та заяви, що складаються ліцензіатами повинні містити найменування та ідентифікаційний код ліцензіата - юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові та реєстраційний номер облікової картки платника податків ліцензіата - фізичної особи - підприємця (серія та номер паспорта для фізичної особи, яка через свої релігійні переконання відмовляється від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомила про це відповідний орган державної податкової служби та має відмітку у паспорті) згідно з відомостями з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.

Порядок оскарження: Здобувач ліцензії (ліцензіат) може звернутись з апеляцією та іншою скаргою на дії органу ліцензування до Експертно-апеляційної ради з питань ліцензування Державної регуляторної служби України (вул. Арсенальна, 9/11, м. Київ, 01011). Форма подачі апеляції є довільною. До апеляції додаються документи, що підтверджують її обґрунтованість.

Нормативно-правові акти з питань надання адміністративної послуги: