Анулювання ліцензії на провадження господарської діяльності з надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення за переліком, що визначається Кабінетом Міністрів України за заявою ліцензіата

Назва послуги: Анулювання ліцензії на провадження господарської діяльності з надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення за переліком, що визначається Кабінетом Міністрів України за заявою ліцензіата

Адміністративний збір: Безоплатно

Строк надання послуги: 5 робочих днів з дня отримання заяви про анулювання власної ліцензії або подання копії свідоцтва про смерть фізичної особи-підприємця (у разі відсутності правонаступника)

Результат надання: Рішення про анулювання ліцензії на провадження господарської діяльності з надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення за переліком, що визначається Кабінетом Міністрів України. Рішення органу ліцензування про анулювання ліцензії оформлюється наказом ДСНС та оприлюднюється на офіційному сайті ДСНС (http://www.dsns.gov.ua/) не пізніше робочого дня, наступного за днем прийняття такого рішення.

Способи отримання результату: Рішення органу ліцензування про анулювання ліцензії на провадження господарської діяльності з надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення за переліком, що визначається Кабінетом Міністрів України оформлюється наказом ДСНС та оприлюднюється на порталі електронних сервісів у порядку, визначеному Міністерством юстиції України в Порядку надання відомостей з ЄДР. Рішення про анульовані ліцензії розміщуються на офіційному сайті ДСНС (http://www.dsns.gov.ua/).

Підстави для відмови: Заява ліцензіата про анулювання його ліцензії, що подана після видання органом ліцензування розпорядчого документа про проведення перевірки додержання таким ліцензіатом вимог ліцензійних умов і до закінчення строку: перевірки та усунення порушень ліцензійних умов (у разі їх наявності); у тридцять робочих днів після спливу терміну виконання ліцензіатом розпорядження про усунення порушень ліцензійних умов (крім випадку видання протягом цього строку органом ліцензування розпорядчого документа про проведення позапланової перевірки виконання ліцензіатом розпорядження про усунення порушень ліцензійних умов).

Порядок оскарження: Ліцензіат може звернутись з апеляцією та іншою скаргою на дії органу ліцензування до Експертно-апеляційної ради з питань ліцензування Державної регуляторної служби України (вул. Арсенальна, 9/11, м. Київ, 01011). Форма подачі апеляції є довільною. До апеляції додаються документи, що підтверджують її обґрунтованість.

Нормативно-правові акти з питань надання адміністративної послуги: