Акредитація виконавців (юридичних осіб — нерезидентів) проектів (програм) міжнародної технічної допомоги з видачею свідоцтва

Назва послуги: Акредитація виконавців (юридичних осіб — нерезидентів) проектів (програм) міжнародної технічної допомоги з видачею свідоцтва

Адміністративний збір: Безоплатно

Строк надання послуги: 15 робочих днів, починаючи від дня надходження зазначених документів

Результат надання: Оформлення та видача свідоцтва про акредитацію виконавця (юридичної особи - нерезидента) проекту (програми) міжнародної технічної допомоги (далі - свідоцтво); надсилання листа-відповіді про відмову у видач

Способи отримання результату: Свідоцтво видається заявникові або надсилається поштою на його адресу; лист-відповідь про відмову у видачі свідоцтва надсилається поштою на адресу заявника.

Підстави для відмови: - невідповідність поданих документів вимогам законодавства; - виявлення в поданих документах недостовірної інформації.

Порядок оскарження: Рішення може бути оскаржено у встановленому чинним законодавством України порядку

Нормативно-правові акти з питань надання адміністративної послуги: