Державна реєстрація (перереєстрація) проектів (програм) міжнародної технічної допомоги

Назва послуги: Державна реєстрація (перереєстрація) проектів (програм) міжнародної технічної допомоги

Адміністративний збір: безоплатно

Строк надання послуги: Мінекономрозвитку розглядає подані усіма заявниками проекту (програми) документи протягом 10 робочих днів починаючи від дня надходження документів і приймає рішення щодо проведення державної реєстрації проекту (програми). У разі коли документи для державної реєстрації подано не в повному обсязі, Мінекономрозвитку зупиняє розгляд клопотання про державну реєстрацію і письмово повідомляє про це заявника протягом п’яти робочих днів.

Результат надання: Оформлення та видача реєстраційної картки проекту (програми) міжнародної технічної допомоги; надсилання листа-відповіді про призупинення чи відмову у державній реєстрації

Способи отримання результату: Реєстраційна картка проекту (програми) міжнародної технічної допомоги видається заявникові або надсилається поштою на його адресу, або лист-відповідь про призупинення чи відмову у державній реєстрації надсилається поштою на адресу заявника

Підстави для відмови: 1) невідповідність поданих заявником документів вимогам пункту 14 Порядку залучення, використання та моніторингу міжнародної технічної допомоги, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15.02.2002 № 153; 2) невідповідність проекту (програми) узгодженій з донором стратегічній або щорічній програмі; 3) виявлення в поданих документах недостовірної інформації

Порядок оскарження: Рішення може бути оскаржено у встановленому чинним законодавством України порядку

Нормативно-правові акти з питань надання адміністративної послуги: