Звуження провадження туроператорської діяльності

Назва послуги: Звуження провадження туроператорської діяльності

Адміністративний збір: Безоплатно

Строк надання послуги: 5 робочих днів з дня отримання заяви про звуження діяльності

Результат надання: Наказ про звуження провадження туроператорської діяльності

Способи отримання результату: 1) нарочно за адресою вул. М. Грушевського, 12/2, під’їзд 6, м. Київ; 2) поштовим відправленням з описом вкладення (орган ліцензування надсилає поштові відправлення з повідомленням за місцезнаходженням здобувача ліцензії протягом одного робочого дня з дня оформлення відповідного документа, якщо інший строк надсилання не встановлено законом); 3) в електронному вигляді.

Підстави для відмови: Заява ліцензіата про звуження діяльності, що подана після видання органом ліцензування розпорядчого документа про проведення перевірки додержання таким ліцензіатом вимог ліцензійних умов і до закінчення строку: перевірки та усунення порушень ліцензійних умов (у разі їх наявності); протягом тридцяти робочих днів після закінчення строку виконання ліцензіатом розпорядження про усунення порушень ліцензійних умов (крім випадку видання протягом цього строку органом ліцензування розпорядчого документа про проведення позапланової перевірки виконання ліцензіатом розпорядження про усунення порушень ліцензійних умов).

Порядок оскарження: Ліцензіат може звернутись з апеляцією та іншою скаргою на дії органу ліцензування до Експертно-апеляційної ради з питань ліцензування Державної регуляторної служби України (вул. Арсенальна, 9/11, м. Київ, 01011). Форма подачі апеляції є довільною. До апеляції додаються документи, що підтверджують її обґрунтованість.