Анулювання ліцензії на провадження охоронної діяльності

Назва послуги: Анулювання ліцензії на провадження охоронної діяльності

Адміністративний збір: Безоплатно

Строк надання послуги: Строк прийняття рішення про анулювання ліцензії становить п’ять робочих днів з дня одержання органом ліцензування заяви про анулювання власної ліцензії

Результат надання: Анулювання ліцензії

Способи отримання результату: Орган ліцензування повідомляє ліцензіату про прийняте рішення в електронній формі через персональний кабінет на Єдиному державному порталі адміністративних послуг, а також оприлюднює таке рішення на своєму офіційному веб-сайті http://www.mvs.gov.ua в підрозділі «Про МВС. Нормативна база МВС. Інші нормативно-правові акти».

Підстави для відмови: Не є підставою для анулювання ліцензії заява ліцензіата про анулювання його ліцензії, що подана після видання органом ліцензування розпорядчого документа про проведення перевірки додержання таким ліцензіатом вимог ліцензійних умов і до закінчення строку: перевірки та усунення порушень ліцензійних умов (у разі їх наявності); у тридцять робочих днів після спливу терміну виконання ліцензіатом розпорядження про усунення порушень ліцензійних умов (крім випадку видання протягом цього строку органом ліцензування розпорядчого документа про проведення позапланової перевірки виконання ліцензіатом розпорядження про усунення порушень ліцензійних умов).

Нормативно-правові акти з питань надання адміністративної послуги: