Видача ліцензії на виробництво вибухових матеріалів промислового призначення

Назва послуги: Видача ліцензії на виробництво вибухових матеріалів промислового призначення

Адміністративний збір: За видачу ліцензії справляється разова плата в розмірі одного прожиткового мінімуму для працездатних осіб, виходячи з розміру прожиткового мінімуму, що діє на день прийняття органом ліцензування рішення про видачу ліцензії.

Строк надання послуги: 10 робочих днів

Результат надання: Ліцензія або рішення про відмову у видачі ліцензії.

Способи отримання результату: Надсилається поштою або видається нарочно.

Підстави для відмови: 1) встановлення невідповідності здобувача ліцензії ліцензійним умовам, встановленим для провадження виду господарської діяльності, зазначеного в заяві про отримання ліцензії; 2) виявлення недостовірності даних у підтвердних документах, поданих здобувачем ліцензії.

Нормативно-правові акти з питань надання адміністративної послуги: