Внесення змін(и) до рішення(нь) органу ліцензування на підставі повідомлення органу ліцензування про всі зміни даних, зазначених у документах, що додавалися до заяви для видачі ліцензії на право провадження господарської діяльності з транспортування нафти, нафтопродуктів магістральним трубопроводом