Внесення змін(и) до рішення(нь) органу ліцензування на підставі повідомлення органу ліцензування про всі зміни даних, зазначених у документах, що додавалися до заяви для видачі ліцензії на право провадження господарської діяльності з транспортування нафти, нафтопродуктів магістральним трубопроводом

  • 1
    Повідомлення ліцензіата про зміни даних, які були зазаначені в його документах, що додавалися до заяви про отримання ліцензії