Переоформлення ліцензії на право провадження господарської діяльності з постачання електричної енергії споживачу

Назва послуги: Переоформлення ліцензії на право провадження господарської діяльності з постачання електричної енергії споживачу

Адміністративний збір: Безоплатно

Строк надання послуги: Строк прийняття рішення про переоформлення ліцензії становить один місяць з дня одержання органом ліцензування заяви про отримання ліцензії

Результат надання: Видача переоформленої ліцензії (Рішення НКРЕКП про переоформлення ліцензії)

Способи отримання результату: Рішення органу ліцензування оформлюється постановою та оприлюднюється на офіційному веб-сайті: www.nerc.gov.ua

Підстави для відмови: Підставами для прийняття рішення про відмову у переоформленні ліцензії є: недостовірність даних у документах, поданих заявником, для переоформлення ліцензії; невідповідність заявника згідно з поданими документами ліцензійним умовам, встановленим для виду господарської діяльності, зазначеного в заяві про переоформлення ліцензії.

Порядок оскарження: Розгляд апеляцій та інших скарг здобувачів ліцензії, ліцензіатів на дії органу ліцензування або інших заявників щодо порушення законодавства у сфері ліцензування здійснює Експертно-апеляційна рада з питань ліцензування.

Нормативно-правові акти з питань надання адміністративної послуги: