Видача висновку про те, що товари, які використовуються для розвитку виробництва i забезпечення споживання бiологiчних видів палива, не виробляються та не мають аналогів в Україні

Назва послуги: Видача висновку про те, що товари, які використовуються для розвитку виробництва i забезпечення споживання бiологiчних видів палива, не виробляються та не мають аналогів в Україні

Адміністративний збір: безоплатно

Строк надання послуги: Висновок про те, що товари, які використовуються для розвитку виробництва і забезпечення споживання біологічних видів палива, не виробляються та не мають аналогів в Україні (далі - Висновок) або лист-відмова в його видачі надається протягом 30 календарних днів з дати реєстрації документів у Міністерстві. Якщо результати розгляду поданих документів не дають можливості прийняти обґрунтоване рішення щодо видачі Висновку, Міністерство може звернутися до галузевих центральних органів виконавчої влади, Торгово-промислової палати України та інших спеціалізованих (експертних) установ або підприємств для отримання інформації стосовно виробництва товарів або їх аналогів в Україні, необхідної для видачі висновку. У такому разі строк видачі висновку продовжується до надходження інформації від вказаних установ або підприємств, але не більше ніж на 30 календарних днів, про що Міністерство письмово повідомляє заявника.

Результат надання: Висновок про те, що товари, які використовуються для розвитку виробництва і забезпечення споживання біологічних видів палива, не виробляються та не мають аналогів в Україні або лист-відмова в його видачі.

Способи отримання результату: Висновок або лист-відмова в його видачі надається засобами поштового зв'язку або безпосередньо суб'єкту господарювання чи його представникові за умови надання оригіналу належним чином оформленої довіреності на його отримання та документа, що посвідчує особу.

Підстави для відмови: • документи подано з порушенням вимог пункту 3 "Порядку видачі висновків про те, що товари, які використовуються для розвитку виробництва і забезпечення споживання біологічних видів палива, не виробляються та не мають аналогів в Україні" (Наказ Мінекономрозвитку від 23.08.2011 №42); • за результатами розгляду встановлено, що товари виробляються або мають аналоги в Україні; • положення зовнішньоекономічного договору (контракту) та додатків і специфікацій до нього щодо номера і дати цих документів, назви товару, його маркування, кількісних і вартісних показників, а також технічних характеристик не узгоджуються між собою та/або з технічним паспортом, іншим документом заводу - виробника товару; • подані документи містять неповну та/або недостовірну інформацію та/або не відповідають законодавству.

Порядок оскарження: Рішення може бути оскаржено у встановленому чинним законодавством України порядку

Нормативно-правові акти з питань надання адміністративної послуги: