Оформлення і видача паспорта громадянина України з безконтактним електронним носієм особі, яка набула громадянства України

 • 1
  Заява-анкета за зразком, затвердженим наказом МВС від 26.11.2014 № 1279 (формується та роздруковується із застосуванням засобів Єдиного державного демографічного реєстру працівником територіального підрозділу ДМС / центру надання адміністративних послуг/державного підприємства, що належить до сфери управління ДМС, і його відокремленого підрозділу
 • 2
  Довідка про реєстрацію особи громадянином України (згідно з формою 44, затвердженою наказом МВС № 715 від 16.08.2012) та документ, до якого вона видана
 • 3
  Посвідчення про взяття на облік бездомної особи (для бездомної особи)
 • 4
  Довідка про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи (для внутрішньо переміщеної особи)
 • 5
  Довідка про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб — платників податків (РНОКПП) або повідомлення про відмову від його прийняття (для осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття зазначеного номера)
 • 6
  Довідка про реєстрацію місця проживання особи або довідка про зняте місце проживання – за наявності
 • 7
  Свідоцтва про народження дітей
 • 8
  Свідоцтво про шлюб, свідоцтво про розірвання шлюбу, рішення суду про розірвання шлюбу, яке набрало законної сили, або виданий компетентними органами іноземної держави документ, який згідно з її національним законодавством підтверджує відповідний факт – за наявності
 • 9
  Свідоцтво про зміну імені, свідоцтво про народження, свідоцтво про шлюб, свідоцтво про розірвання шлюбу, рішення суду про розірвання шлюбу, яке набрало законної сили, або виданий компетентними органами іноземної держави документ, який згідно з її національним законодавством підтверджує відповідний факт (за умови зміни прізвища, імені або по батькові) – за наявності
 • 10
  У разі оформлення паспорта особі, яка не може пересуватися самостійно у зв’язку з тривалим розладом здоров’я, що підтверджується медичним висновком закладу охорони здоров’я, або особі, яка перебуває у місцях позбавлення волі або на тривалому стаціонарному лікуванні в закладах МОЗ закритого типу, в разі потреби одну фотокартку розміром 10 х 15 сантиметрів для внесення відцифрованого образу обличчя особи шляхом сканування із застосуванням засобів Реєстру
 • 11
  Додатково подається письмова заява (довільної форми) у разі необхідності написання прізвища або / та ім’я латинськими літерами відповідно до написання у раніше виданих на ім’я особи документах
 • 12
  У разі подання заяви-анкети законним представником/уповноваженою особою адміністрації установи виконання покарань або закладу МОЗ закритого типу, додатково подаються документ, що посвідчує особу законного представника/уповноваженої особи та документ, що підтверджує повноваження особи як законного представника (крім випадків, коли законним представником є один із батьків)/уповноваженої особи адміністрації установи виконання покарань або закладу МОЗ закритого типу